GRZEGORZ TYC
dr inż. arch. Grzegorz Tyc
ul. Dwrocowa 13, 34-360 Milówka

+48 510 804 401
kontakt@grzegorztyc.pl
instagram.com/grzegorz_tyc

Ze względu na nieregularne godziny pracy,
proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Due to irregular work hours, please contact
us via phone or email.
marine-image
marine-imageLa croix grise, dom w Szarem / house in Szare

Szare, 2022

projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy / concept design, construction project
w realizacji / under construction

Dom zaprojektowany dla młodego profesora poszukującego azylu w górach Beskidu Żywieckiego. Forma i charakter domu dopasowane są do wyrobionego gustu właściciela. Parterowa bryła domu, częściowo nadwieszona, naturalnie wpisuje się pochyły teren działki, nawiązania do organicznej architektury dopełnia zielony dach. Szerokie przeszklenia kadrują widoki wnętrza na pobliski strumyk, malowniczą dolinę i nieodległe wzgórza.

A house designed for a young professor looking for asylum in the Beskid mountains. The form and character of the house are tailored to the sophisticated taste of the owner. The one-storey house, partially overhanging the plot, naturally fits the sloping terrain. References to organic architecture are complemented by a green roof. Wide windows frame the interior views of the picturesque valley with a stream and nearby hills.SZARE
marine-image
marine-image
marine-imageDom z kubikami / house with cubes

Prusów, Milówka, 2021

projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy / concept design, construction project

zrealizowany / completed

Projekt domu jednorodzinnego z garażem dwustanowiskowym. Dom zlokalizowany jest na łagodnym zboczu z południową ekspozycją. Działka oferowała możliwość zlokalizowania średniej wielkości willi. Zaprojektowany został dom dla rodziny 4-osobowej. Do budynku przylega garaż wraz z kotłownią. Budynek ma formę o zróżnicowanej wysokości i bryle. Dominantą są dwie kubiczne formy z balkonami w kształcie litery C. Forma budynku jest prosta i nowoczesna, wyróżnia się grą białych brył na tle krajobrazu.

Single-family house with a double garage. The house is located on a gentle slope with southern exposure. The plot offered the possibility of locating a medium-sized villa. A house has been designed for a family of 4.The building has a diverse form of various heights and shapes. The dominant forms are two cubes with C-shaped balconies. The building's form is simple and modern, characterized by the play of white blocks in the landscape.PRUSÓW
marine-image
marine-image
marine-image
marine-imageDom w Ciścu / house in Cisiec

Milówka, 2018

projekt koncepcyjny i budowlany / concept design, construction project

zrealizowany / completed

Dom jednorodzinny zlokalizowany jest na łagodnym zboczu góry, pośród powstającego osiedla. Duża działka oferowała możliwość zlokalizowania średniej wielkości willi. Zaprojektowany został dom dla rodziny 5-osobowej. Do budynku przylega garaż na cztery samochody. Kąt nachylenia dachów, wysunięte okapy oraz drewniane elementy wykończenia (podbitka, słupy) nawiązują do lokalnych archetypów. Forma budynku jest prosta i nowoczesna. Główna część domu znajduje się na planie przekręconego kwadratu o kalenicy umieszczonej przekątnie. Dzięki temu front budynku zyskał ekspresyjny narożnik. Forma domu wyróżnia się ale współgra z kontekstem krajobrazowym i lokalną tradycją.

The house is located on a gentle slope of the mountain, among the emerging housing estate of single-family houses. A large plot offered the possibility of locating a large house for a family of 5, with big garage for 4 cars. The form of the building is simple and modern. The main part of the house is on the plan of a twisted square with a ridge placed diagonally. As a result, the front of the building gained an expressive corner. Roof inclination angle, extended eaves and wooden finishing elements refer to local archetypes. The form of the house stands out but it interacts with the landscape context and local tradition.CISIEC
marine-image
marine-image
marine-imageDom w Będzinie / house in Będzin

Będzin, 2014

projekt koncepcyjny i budowlany / concept design, construction project

zrealizowany / completed

Zlecenie dotyczyło zaprojektowania parterowego domu jednorodzinnego z dwoma sypialniami. Zaproponowany kształt domu dzielił wąską działkę na frontową część publiczną i osłoniętą część ogrodową na którą otwierało się wnętrze domu — pokój dzienny oraz sypialnie.

One-story single-family house with two bedrooms. The proposed shape of the house was divides the narrow plot. The front public part contains main entrance and entrance to the double garage. Other part opens the interior of the house - living room and bedrooms to green garden part.BĘDZIN
marine-image
marine-imageDom w Krakowie / house in Kraków

Kraków, 2015

projekt koncepcyjny i budowlany / concept design, construction projectzrealizowany / completed

Dom jednorodzinny i garaż wolnostojący.

Dom zlokalizowany na przedmieściach Krakowa przybrał formę nawiązującą w nowoczesny sposób do charakteru lokalizacji w pobliżu której wciąż spotkać można zabudowę wiejską i dworkową. Przeszklona ściana szczytowa otwiera przestrzenny pokój dzienny i główną sypialnię na krajobraz.

A single-family house with a detached garage. The house in the suburbs of Krakow took the form that refers in a modern way to the character of the location it stands. Glazed gable wall opens the spacious living room and the main bedroom to the landscape.KRAKÓW
city-image
KRAKÓW
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1111111111111111111
222222222222222
33333333333333333